Katedra Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

19-20 kwietnia 2012 r. Collegium Novum, Uniwersytet Jagielloński

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji. Na zakończenie każdego panelu przewidziana jest dyskusja. Mamy nadzieję, że Państwa obecność zapewni wysoki poziom debaty.

 

Informujemy, że obowiązek rejestracji oraz uiszczenia opłaty dotyczy tylko prelegentów.

 

Celem konferencji NOWE STRATEGIE NA NOWY WIEK - GRANICE I MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI REGIONALNYCH I GLOBALNYCH będzie wymiana poglądów na temat zagadnień dotyczących sposobów i możliwości integracji na poziomie regionalnym i globalnym. Występujące procesy integracyjne mają różnorodne cele, zakres, skalę, bardziej lub mniej sformalizowany charakter, a ich znaczenie coraz bardziej rośnie. Dlatego przedmiotem dyskusji będą przede wszystkim kwestie postępującej integracji politycznej, ekonomicznej, wojskowej czy ogólnospołecznej i jej wpływu na funkcjonowanie konkretnych reżimów międzynarodowych czy porządku światowego w ogóle.

Najbardziej istotne będzie przyjrzenie się współczesnym wymiarom współpracy (regionalnej i globalnej) pod kątem jej przyczyn, skutków, możliwości dalszej integracji, a także tego jak należałoby ją rozumieć w szerszym kontekście przeobrażeń kulturowych i cywilizacyjnych.

Zasadne wydaje się więc poświęcenie uwagi najnowszym strategiom integracyjnym w obecnym układzie międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii jak szanse i ewentualne zagrożenia wynikające z ich realizacji.

ORGANIZATORZY

Współorganizatorzy:

 

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Krakowa:

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

Oddział w Krakowie

 

Patronat medialny: